Transform a.s. Lázně Bohdaneč

Transform a.s. Lázně Bohdaneč
Na Lužci 659, 533 41 Lázně Bohdaneč
IČ: 15050114, DIČ: CZ15050114
GSM Zentrale: 603 565 192
Kostenloses Telefon: 800 139 416
Zentrale: 466 921 068, 466 921 583

Informationen zum Unternehmen

Bestellungen, Anfragen, Warenverfügbarkeit, Sortiment, etc.

obchod@recyklace.cz

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Materialeigenschaften, Verlegung oder Montage, Kunststoffverarbeitung usw.

techinfo@recyklace.cz

VERKAUF S- UND VERSANDZEITEN

Produktionsstätte in Lázně Bohdaneč

Montag bis Freitag
8:00 - 12:30 und 13:00 - 15:00 hod

Kontaktformular
Wenn Sie Fragen oder Kommentare haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

Katalogbestellung
Wenn Sie den Katalog zugeschickt haben möchten, füllen Sie bitte das folgende Formular aus. Wir senden den Katalog kostenlos zu.

GESCHÄFTSABTEILUNG

Lucie Panchártková
Vertriebsleiter
l.panchartkova@recyklace.cz

Michal Křepelka
Leiter der Verkaufsabteilung
m.krepelka@recyklace.cz

Pavel Dostál
Verkäufe Osten der Tschechischen Republik
p.dostal@recyklace.cz

Petra Ondrejová
Verkäufe Westen der Tschechischen Republik
p.ondrejova@recyklace.cz

Nicola Sitová
Einzelhandel, Sekretariat
n.sitova@recyklace.cz

TECHNISCHE ABTEILUNG - PRODUKTION

Josef Venzara
Produktionsleiter
j.venzara@recyklace.cz

Antonín Šeda
Entwicklungsleiter, Instandhaltungsmanager, Metrologe
a.seda@recyklace.cz

Jaroslav Málek
Entwicklungsleiter Vertreter
j.malek@recyklace.cz

Jaroslav Novák
Technologe, Agent für Qualität
j.novak@recyklace.cz

Marie Medková
Assistent des Produktionsleiters
m.medkova@recyklace.cz

MANAGEMENT DES UNTERNEHMENS

Jan Mec jr.
Generaldirektor
mec.jr@recyklace.cz


WIRTSCHAFTLICHE ABTEILUNG

Lenka Guizani
Lohnbuchhalter
l.guizani@recyklace.cz


MATERIALEINKAUF

Jana Zemková
Materialeinkauf
j.zemkova@recyklace.cz

Beachten Sie die örtlichen Vorkehrungen, bevor Sie auf dem Firmengelände der Firma Transform in Lázně Bohdaneč ankommen (vom Busbahnhof, den Straßen Zborovská und Na Lužici). Die Geschwindigkeit ist auf 40 km / h begrenzt, an den Kreuzungen gilt Rechts vor Links. Die Route wird von der Stadtpolizei kontrolliert, einschließlich Geschwindigkeitsmessung!

SCHREIBEN SIE UNS!

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Tímto udělujete souhlas společnosti Transform a.s. Lázně Bohdaneč se sídlem Na Lužci 659, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČ: 15050114, DIČ: CZ15050114. Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. B 191 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů zpracovávala tyto údaje:

  • jméno a příjmení
  • e-mail

2. Jméno, příjmení, e-mail je nutné zpracovat za účelem evidence pro zasílání emailových akčních nabídek a obchodních sdělení. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Transform nebo odhlášením ze seznamu adresátů klinutím na link "odhlásit zasílání" a potvrzením odhlášení v příslušné emailové zprávě.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  • Poskytovatel softwaru webových stran, Poskytovatel informačního systému.
  • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z TOHOTO FORMULÁŘE

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme prvotně proto, abychom Vám mohli poskytovat plnění dle uzavřené smlouvy. K takovému zpracovávání jsme oprávnění tehdy, pokud je to nezbytné pro splnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli nebo s námi chcete uzavřít.

ROZSAH ZPRACOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracováváme jen ty údaje, které jste nám vědomě a dobrovolně předali a údaje vzniklé při naší činnosti. Vyžadujeme předání jen těch údajů, které jsou nezbytné pro řádné plnění našich smluvních a zákonných povinností, případně pro účely našich oprávněných zájmů, o kterých jsme Vás informovali.

DOBA ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje jsou u nás uloženy po dobu, po kterou je potřebujeme k účelu, pro který jsme je získali. S ohledem na zákonné povinnosti a promlčecí lhůty budou osobní údaje zpracovávány zpravidla po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu. V některých případech můžeme rozhodnout, že údaje ponecháme uloženy i po uplynutí této doby, existují-li pro to zvláštní důvody.